Podmienky ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

Sme GT Bros, naším prevádzkovateľom je
Peter Jakušev so sídlom Freyova 983/25, Praha 9, – Vysočany,  Česká republika, IČO 06599346,
a sme správcom vašich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám
poskytnete

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám
sami poskytnete.

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar
či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené
ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu).
Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.
Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na
ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie
uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

Nepovinné údaje nám
poskytujete dobrovoľne.

Osobné údaje, ktoré
spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o
vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas
prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači,
operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať
informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy
na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.
Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho
súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu
užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Odovzdávanie
osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše
osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: dopravca
by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali
údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme
podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú
predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom
vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj
prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k
osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely
doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Plnenie a uzavretie
zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov
potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu
ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva
uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili
zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe
tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné
a doručovacie.

Aké
máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte
najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich
spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich
osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať
prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení
zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na
vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame
(tzv. právo byť „zabudnutý“).